Sučka bola zapožičaná na 2. vrh do najznámejšej chovnej stanice na Slovensku

z Tomky pani MVDr. Ridarčíkovej Gabriely  - kontakt..   

Rodokmeň šteniatka - Pedigree

Fotky šteniatka - Photos of pupies